Pool Machana
POOL MACHANA
Office : 81/24 หมู่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-322300-1  แฟกซ์ 032-322365 | E-Mail : pool@machanabuilding.co.th
Pool Machana
HOMEPAGE      |      PRODUCT      |       ABOUT US       |      CONTACT US    |     MACHANA BUILDING
    ด้วยความมุ่งมั่น และประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท มาชนะบิลดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านสระว่ายน้ำแบบครบวงจร จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจด้านสระว่ายน้ำ

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในวันที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์ และวัสดุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กับงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า และผู้เป็นเจ้าของสระว่ายน้ำ ด้วยความยึดมั่นในหลักการที่จะนำเสนอแต่สิ่งที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่สมเหตุผลควบคู่ไปกับการบริหารหลังการขายด้วยความซื่อสัตย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

    ข้าพเจ้าและทีมงาน รู้สึกขอบพระคุณในความกรุณาจากท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และขอให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ของเราจะยึดมั่นในหลักการที่กล่าวมาแล้วตลอดไป
พัชรี  แป้นเจริญ   
(กรรมการผู้จัดการ)
       
เกี่ยวกับเรา
สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค